Enkontru entri Assosiason Delta Kultura y Inxtitutu Kabuverdianu da Kriansa y Adolessenti

Na passadu sexta fera dia 28 de Maiu, Associason Delta Kultura y Inxtitutu Kaboverdianu da Kriansa y Adolessenti(ICCA) reuni na Sentru Infantil y Juvinil di Tarrafal pa troka ixperensia di modi ki ta trabadja ku kés Kriansas y jovex  ki ta frekuenta skola di futibol, em termos psikulógiku.

Na dekorrer di kombersu entri membrus di Delta Kultura y Psikóloga di ICCA SRª Ana Cristina,  membrus ta apresenta kasus ki ta kontisi li ku kriansas y jovex  na Sentru , psikóloga ta inderresa maneras konkretu di resovi situason y asi pa dianti.

Enkontru foi importanti y nu ta fazel sempri pa aperfeisua edukason físiku y psikológiku di nhos Kriansas y jovex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website