Nu ta buska um Iducadora en Pedagogia

Assosiason Delta Cultura ten un nobu prujetu ké pa trabadja ku kriansas “Nininas” ku idadi de 12 a 15 anus, na ária di idukason, na Centro Infantil e Jovenil de Tarrafal di Ilha Santiagu. Pa keli nu ta buska um idukadora en Pedagogia pa trabadja ku kés kriánsas duranti un anu, di Julho di 2010 […]