Workshop di Kapueira

Centro de Educação Delta Cultura rializa na dia 26 di Abril di 2016 un workshop di kapuera en parseria ku prufissor di gurpu lokal Abadá Kapuera Carlos Manuel mas konxedu pa James. Workshop konta ku serka de 80 kriânsas y jovens di assosiâson Delta Cultura Objetivu é passa pa divulga un poku di modalidade ki […]

Atividadis na Férias da Páskua

Atividadis na ferias di Páskua Centro de Educação Delta Cultura duranti ferias realiza txéu, atividadis idukativas ku engajamentu di Kriânsas y Jovens di kumunidadi Tarrafalensi. Atividadi sima torneios di futebol, konkursu di soletra, torneiu di futibol3, konkurso di kumi sopa, pinturas di manual di pauzada, etc… Objetivu di Delta Cultura é oferesy kriânsas y jovens […]