Workshop di akrobasia

Desdi Outubru Ki Centro di Educação Delta Cultura (CEDC) oferesi pa kes partisipanti un workshop di akrobasia ku durason di 8 mês, keli é grasas a habilidadis akrobátikas di uma vuluntária Alemã, Jule Sophia Molitor. Jule Molitor kumesa fazi akrobasia desdi os 6 anos di idadi, na skola di Kunst-Kraft-Sportverein fundadu na 1954 na Mainz […]