Rigional di Sub-17

Na mas un jornada di kampionatu rigional di futibol, na iskalon di sub 17 na rigion di Santiagu Norti, Skola di Futebol di Delta Kultura (SFDK) bai ti munisipiu di Son lorenso dus Orgons pa defronta skola local, ki tem nomi di Desportivu di Son Lorenso dus Orgons (DSLO) ki konguisi ganha SFDC pa un […]

Skola Futibol Delta Kultura imbatível

Skola di Futebol Delta Kultura más un bes da prova na un torneiu di futibol organizadu pa ADEC – Asosiason di Disportu, Idukason i kultura di Kadjeta son Migel. Skola futibol Delta  Kultura di kabu Verdi ki más un bes partisipa na un torneiu organizadu pa ADEC – Asosiason  di Disportu Idukason i kultura di […]