Dengi dja ataka Kabu Verdi

dengi
Prekupason riba prekupason ku es duensa li, ki dja mata tcheu gentis li na Kabu Verdi .
Dengi fladu mé um duensa ki ben di mordeda di moskitu ki ta parsi so na dia é ta dou febri altu, doris na korpu, na Kabesa , y é ta saiu alguns kusas na korpu y é podi lebou ti morti.
Tudu algen unidu , tudu asosiasãu, tudo inpresas, tudu tudu tudo… nu djunta nu konbati kel epedenia li.
Primeru bês ke parsi gentis kumesa dal nomi di sakudi djan bén, mas gentis keli é ka brinkadera nós irmon sata morri tudu dia y nu ka sabi ki ora ke ta txiga na kada um di nos. Nu txómal pa si nomi dengi nu luta kol, nu korri kol pé bai la pa fundu di infernu na kol ki nunka é ka podia
.sai di la

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website