Kampu Voleibol

Sima disportu un é sinónimu di saúde i ben istar, nton Centro da Educação Delta Cultura (CEDC), já teni un kanpu di voleibol. Kriason dreferidu kampu pretendi da kriansas y jovens di Centro un oportunidadi di puder
pratika un novu tipu di disportu i fazi xinti kada bes mas felizis.

Pa da mas vida na kanpu y mas prátika di voleibol Centro dja teni na si prugrama
di atividadis pa realizason di txeus djogus i torneius pa kriansas i jovens tantu di
Centro ó di kumunidadi Tarrafal.

15240150_10210930365832525_1809394085_n 15320494_10210930367832575_134507364_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website