Novu blog di festival di batuku

Delta Cultura kria un novu blog no http://sapo.cv di Festival di Batuku, ki tanbê ta papia sobri arti di batuku. visita y da bu  kontribuison, pa 6ª edison di  festival di batuku na  Dizenbru de 2011.
http://festivalbatuco.blogs.sapo.cv/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website