Palestra

Na dia 16 di Fevereru pa 3hora di tardi fasedu un palestra na Centro Infantil y Juvinli di Delta Cultura sobri gravidés precoce, ku pisikóliga Rosana y otus trés assistenti undi ki tinha tchéu intervenson di jovens tchéu perguntas y respostas sobri konsiquensia di un gravides precoce.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website