Passeiu konvíviu “Jardim Infantil”

Na passadu dia 18 de Maiu, 24 kriansas, 3 munitoras i 1 kozinheira di projetu “Jardim Infantil Delta Cultura” passaran un dia en alegri konvíviu na spasu di Servisu Sosial di Policia Nasional, lokalizadu na Santa Cruz.

Foi un dia diferenti, divertidu y propísiu a disenvolvimentu di lassus entri kes kriansas kki dja sta djuntu á 2 anus   i ki na prosimu anu letivu es ta rigressa pa ses 1º anu di studu a nível skolar.

Duranti passeiu es tenha possibilidade di  toma banhu di pisina, kusa poku habitual entri  txeu di kes kriansas ki sertamenti ta ben ser relenbradu pa es.

Na verdadi, momentus sima kes lita deixa markas na perkursu di noz partisipantis di projetu y insentivu a vivê-lu di forma mais prazerosa, estimulandu  desenvolvimentu di lasus di amizadi i di konpanheirismu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website