Risiklagen di papel

Na 3 dia di formason, di  22 ti 24 di Abril, Sentru di Idukason Delta kultura (SIDK) djunta serka di 20 kriansas entri 11 i 13 anu di idadi, matchus i fémias pa das opurtunidadi di podi tanbé risikla kes kuzas ki nu podi ta konsidera lixu, más ki pa otus alguén ê matirial di ses trabadju, pa un kuza di góssi dja bira moda na Kabu Verdi “Trabadju di Resiklagen” Kel workshop ô seja kel forma di modi ki nu ta fazi un trabadju di resiklagen, foi dadu pa 2 joven di Tarrafal más konxedu komu Kléziu i Budó, jovens ku grandis talentus sima nu ta ben podi odja a siguir. Nton, djuntu ku kes 2 artistas li, na kes 3 dia, staba tanbé mas 20 pikinotis artistas di risiklagen, ki na fin es kaba pa transmiti pa kuadru kês kria, akilu ki sta dentu di kada un dés. És opurtunidadi di kel tipu li, ê más un a ser fetu, na ámbitu di podi djuda kada un di kes kriansas li i non só a diskubri ses talentu i inda a fla di un otu forma, kuzé kes sta xinti dentu des mé. Pa fla tanbé, pa kenha ki kré i ki gosta di kontribui pa un anbienti midjor na Kabu Verdi, ki kré rialmenti tanbé trabadja ku risiklagen, keli Ê un di kes fórma di fazi kela, prupursiona és tipu di kuzas a kes kriansas i non só. Si, na fin nu pega, na kada un di kes kuadru li nu passa un vista nel, sen pensa tcheu, dja nu ta podi fla ma dja nu teni un grupu di artistas pa trabadja ku risiklagen na Tarrafal.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
Website