Stória di Idukadoris

“Nou! Odja, ka bu matal-”. N´ta konsigi span´tal antis di xinelu rosa di Darlene pila kêl pikinoti largatixa. Bu sabi mê un animal. Só ê krê vivi tânbi.” Nada ki fladu ka konvensel ó pa inprisional. “ Bai transforma un burbuleta.” Kantu kê obi palavra burbuleta ,ê larga kêl , ê korri pa sala di […]